Recruitment

Fresher .Net Developer

Được đào tạo chuyên sâu trong vòng 2 – 3 tháng về C#/.Net để chuẩn bị các kiến thức và hoàn thiện kỹ năng trước khi tham gia vào dự án, với các nội dung bao gồm: 
- Kiến thức về Database: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL 
- Lập trình .NET (C#): Làm việc với ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C#, thao tác với các kiểu dữ liệu nâng cao trong C#, kết nối cơ sở dữ liệu, Thiết kế web với HTML, CSS, NET, ADO.NET, MVC. Sử dụng thành thạo Entity Framework. 
- Phát triển phần mềm theo quy trình chuyên nghiệp: Hiểu các bước thực hiện dự án, bao gồm thiết kế ứng dụng, làm GUI, thiết kế code, thực hiện Unit test, kiểm tra chất lượng dự án.  
Luyện tập kỹ năng code trong dự án với các chuyên gia công nghệ & lập trình viên nhiều năm kinh nghiệm. 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC 
- Là sinh viên đã/sắp tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan. 
- Nắm vững kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng và C#/.Net. 
- Có thể tham gia đào tạo/làm việc Full-time từ thứ 2 – thứ 6. 

QUYỀN LỢI  
- Được hưởng lương từ 5.000.000 đến 8.000.000 VNĐ/ Tháng 
- Sử dụng các dịch vụ miễn phí như GYM, hồ bơi, công viên Vinhome Central Pack

.Net Developer

Job descriptions 
- Daily meeting with Agile team 
- Working for Mutiple-rental e-commerce project

Job requirements 
- Have at, least 1 years of experienced years actively working with .Net stack and C#. 
- Experience building applications using a number of methodologies such as SOA, Microservices
- Experience working in SCRUM or Traditional process management. 
- Strong understand of OOP. 
- Familiar with Solidity programming is an additional mark. 
- Strong experiences with Web technologies (.NET Core, Web api). 
- Frontend skills: HTML5, javascript, css, jquery. 
- Strong communication skills.
- Highly developed, Teamwork skills.

Benefits 
- Football, Snake, small party, milk tea weekly. 
- Free gym, swimming, beautiful park. 
- Competitive salary base on experience or qualification. 
- Bonus, promotion opportunities. 
- 13th month salary.

React Native Developer

Big Brothers Joint Stock Company is looking for .Net Developer. The customers are working on Cryptocurrency over the world.  
- Have chance to work with trading platforms and blockchain technology.  
- Opportunities work directly with specialists and experts foreigner in Cryptocurrency  
 
Job descriptions  
- Support and communicate with other teams on request. 
- Write clean, modular, robust code to implement the desired requirements with little or no supervision 
- Work with the other partners to triage and fix bugs with rapid turnaround 
- Contribute ideas for making the application better and easier to use 
- Develop and maintain application using React Native 
 
Job requirements  
- At least 01 year of experience in React Native development 
- Experience with React Native is required 
- Strong understanding of JavaScript ecosystem 
- Experience with both Android and iOS 
- Knowledgeable with best practices and Software Development Life Cycle 
- Willing to learn and grow with the company 
- Able to adapt to new technology fast 
- Basic knowledge of JS frameworks like Angular or ReactJS is a plus 
 
Benefits  
- Football, Snake, small party, milk tea weekly.  
- Free gym, swimming, beautiful park.  
- Competitive salary base on experience or qualification.  
- Bonus, promotion opportunities.  
- 13th month salary.

APPLY HERE


Hotline: +84 0787 667 663
SMS: +84 0787 667 663 Message Facebook Zalo: +84 0787 667 663